506 984 498
PN–PT w godz. 9:00–17:00

Angitia Sp. z o.o. jako partner w projekcie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska”.

Gmina Biała Piska (Lider projektu) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Biała Piska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: Angitia Sp. z o.o, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2020

Wartość projektu: 375 492,50

Dofinansowanie projektu z UE: 356 242,50

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców (40 kobiet, 80 mężczyzn) gm. Biała Piska będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

Grupa docelowa projektu:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę Biała Piska w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

Działania projektu obejmują zadania:

 1. proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza),
 2. działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna,
 3. aktywizacja ruchowa,
 4. edukacja zdrowotna.

Główne efekty projektu:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 16 os. (5 kobiet, 11 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 15 os. (5 kobiety, 10 mężczyzn)

Główne produkty projektu:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 120 os. (40 kobiety, 80 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 72 os. (24 kobiet, 48 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 70 szt.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej (pokój nr 10) lub do pobrania ze strony: http://bip.bialapiska.pl/index.php?wiad=9094.