506 984 498
PN–PT w godz. 9:00–17:00

Angitia Sp. z o.o. jako partner w projekcie „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”.

Gmina Miejska Giżycko (Lider projektu) otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: Angitia Sp. z o.o.,  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2020

Wartość projektu: 457,75 tys.

Dofinansowanie projektu z UE: 430,25 tys.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 kobiet, 108 mężczyzn) miasta Giżycko będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

Grupa docelowa projektu:

 1. w zakresie edukacji prozdrowotnej: os. zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
 2. w zakresie badań diagnostycznych: os. zamieszkujące gminę miejską Giżycko w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

Działania projektu obejmują zadania:

 1. proces kwalifikacji do programu (badania wstępne i diagnoza).
 2. działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna,
 3. aktywizacja ruchowa,
 4. edukacja zdrowotna.

Główne efekty projektu:

 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 20 os. (8 kobiet, 12 mężczyzn).
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 17 os. (9 kobiety, 8 mężczyzn).

Główne produkty projektu:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 180 os. (72 kobiety, 108 mężczyzn)
 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: 1 szt.
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 108 os. (43 kobiet, 65 mężczyzn)
 4. Liczba podjętych działań terapeutycznych – 100 szt.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w:

 • Punkcie Obsługi Klienta (pok.7) Urzędu Miejskiego w Giżycku Aleja 1 maja 14,
 • Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Łuczańska 1,

lub do pobrania ze strony: https://mojegizycko.pl/2019/08/30/ruszyla-rekrutacja-do-projektu-prozdrowotnego/.