506 984 498
PN–PT w godz. 9:00–17:00

Informujemy, że firma Angitia Sp. z o.o. jako partner realizuje projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego”

Liderem projektu jest Gmina Ełk, która wraz z partnerami Angitia Sp. z o.o. oraz Panmedica otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem działań jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród mieszkańców.

Projekt skierowany jest do mieszkańców subregionu ełckiego: kobiet w wieku 50-59 lat i mężczyzn w wieku 50-64 lata na bezpłatne badania diagnostyczne schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu, rehabilitacji medycznej oraz szeregu zajęć ruchowych.

W zadaniach przewidziana jest również bezpłatna edukacja prozdrowotna, w której mogą wziąć kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat.

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE

  • Mieszkańców powiatu piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego zapraszamy do oddziału spółki Angitia w Piszu, przy ul. Leśna 1, tel. 506 984 498 (ANGITIA MED REHABILITACJA)
  • Mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego proszeni są o kontakt z przychodnią PANMEDICA, przy ul. Nadjeziorna 23, 19-300 Ełk, tel. 661
  • 427 900 bądź z pracownikami Gminy Ełk

Harmonogram

l.p. Rodzaj wsparcia data i godzina adres
1 kwalifikacja uczestników 12.09.2019 , godz. 12.00- 15.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
2 kwalifikacja uczestników 07.10.2019 , godz. 12.00- 15.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
3 Działania terapeutyczne 09.10.2019, godz. 14:00 -17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
4 Działania terapeutyczne 09.10.2019, godz. 14:00 -17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
5 Działania terapeutyczne 15.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
6 Działania terapeutyczne 16.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
7 Działania terapeutyczne 17.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
8 Działania terapeutyczne 18.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
9 Działania terapeutyczne 22.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
10 Działania terapeutyczne 23.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
11 Działania terapeutyczne 24.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
12 Działania terapeutyczne 28.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
13 Działania terapeutyczne 29.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ
14 Działania terapeutyczne 30.10.2019, godz. 15.00 – 17.00 Leśna 1, 12-200 PISZ

Projekt „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.